Vedtægten 2016 Fredericia Kirkegaarde

Vedtægten for menighedsrådenes samarbejde omkring driften af Fredericia Kirkegaarde kan ses ved klik på billedet.

Kirkernes Hus

Kirkernes Hus ligger Christiansvej 6 i Fredericia og er et samarbejdsprojekt på tværs af sognene i Fredericia Provsti med en bestyrelse, hvor samtlige menighedsråd er repræsenteret.

Kirkernes Hus omfatter fælles kirkegårdsadministration for de fleste kirkegårde i provstiet, fælles regnskabskontor for samtlige kirkekasser, personaleadministration og som det nyeste tiltag fælles personregistrering for 6 af provstiets sogne.

På samme adresse ligger også provstikontoret med provstens og provstisekretærens kontorer.

Kirkernes Hus

har sin egen hjemmeside. Klik på billedet.


Vedtægten 2016 Kirkernes Hus

Vedtægten for menighedsrådenes samarbejde omkring Kirkernes Hus kan ses ved klik på billedet.